คอร์ส BADiplomat รุ่นแรก

และแล้วคอร์สเตรียมสอบนักการทูต BADiplomat รุ่นที่ 1 ก็จะจบลงในวันเสาร์ที่ 7 พ.ย. นี้

ต้องยอมรับว่าการทำคอร์สนี้ไม่ใช่งานสบายอย่างที่คิดแต่แรก ไหนจะเตรียมการสอน อ่านและแนะนำหนังสือ/บทความนอกเวลา เตรียมทำ PowerPoint ตัดต่อวิดีโอ ตรวจการบ้าน ฯลฯ

แล้วไหนยังต้องเล่นกับลูกน้อยจอมซนที่หาเรื่องมาคุยโขมงโฉงเฉงกับพ่อทุกในโอกาส จนเอาไปเอามาผมกลายเป็นคนนอนน้อยไปโดยปริยาย

แต่ถึงแม้จะเหนื่อยก็รู้สึกดีว่าเราได้พยายาม “ให้” กับนักเรียนมากที่สุดแล้ว

นอกจากสอนในห้องเรียนผมยังเปิดช่องทางให้นักเรียนปรึกษาได้ต่อไปแม้ว่าจะเรียนจบคอร์สไปแล้ว

เพราะการเตรียมความพร้อมจริง ๆ แล้วไม่ใช่เรื่องของการเก็งข้อสอบ แต่การพัฒนาทักษะและความรู้จนเต็มเปี่ยม ข้อสอบจะออกอย่างไรก็ตอบได้หมด ซึ่งต้องใช้เวลาและความพยายามอีกมากนอกเหนือจาก 24 ชั่วโมงในห้องเรียน

ก่อนที่จะเปิดคอร์สรุ่นที่ 2 ในวันที่ 21 พ.ย. นี้ ผมอยากขอถือโอกาสขอบคุณผู้ที่มีส่วนช่วยในการทำให้การสอนรุ่นที่ 1 ลุล่วงไปด้วยดี

ขอขอบพระคุณท่านทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ที่ได้มาให้ความรู้และแง่คิดด้านการเมืองระหว่างประเทศ ท่านทูตวรเดช วีระเวคิน อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กับท่านทูตไกรรวี ศิริกุล อดีตรองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ที่มาร่วมบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศและความสำคัญของกฎหมายในงานของกระทรวงฯ อัครราชทูตที่ปรึกษาสมพงษ์ กางทอง ที่มาเล่าเรื่องชีวิตจริงของข้าราชการกต.ที่เป็นงานปิดทองหลังพระเสียมาก และคุณกมลรัตน์ บุญ-หลง ที่รับมาบรรยายเรื่องบุคลิกภาพและการแต่งกาย ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการสอบภาค ค.

ขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงานของสถาบัน Premier Prep ที่ให้คำปรึกษาและเอื้อเฟื้อสถานที่

และสำหรับสมาชิกรุ่นที่ 1 ผมขอขอบคุณทุกคนที่หวังรับใช้ประเทศชาติโดยการสมัครเป็นนักการทูต

แม้ว่าการสอบเข้ากระทรวงฯ จะไม่ง่าย แต่ผมขอให้ระลึกถึงภาษิต If at first you don’t succeed, try, try and try again.

โดยต้องตระหนักว่าระหว่างคำว่า try แต่ละครั้งจะต้องพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับครั้งต่อไป มิฉะนั้นแล้วจะ try กี่ครั้ง ๆ ก็มีสิทธิ์ได้ผลเหมือนเดิม

ถ้าคอร์สนี้ได้ช่วยให้คุณประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเอง สามารถอุดช่องโหว่ และก้าวเข้าไปใกล้ “ความพร้อม” มากขึ้น ผมก็พอใจแล้วครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *