นักการทูตที่ดีควรเป็นอย่างไร?

นักการทูตที่ดีควรเป็นอย่างไร?

คำถามนี้มีได้หลายคำตอบ เช่นเดียวกับที่นักการทูตก็มีหลากหลายลักษณะ

แต่โดยทั่วไปเวลาเรานึกถึงคุณสมบัติของนักการทูตเรามักจะนึกถึงความสามารถที่จะสื่อสารแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่น

มีคำคมมากมายเกี่ยวกับอาชีพนักการทูต เช่น A diplomat is a person who can tell you to go to hell in such a way that you actually look forward to the trip. = นักการทูตคือคนที่สามารถบอกคุณให้ไปลงนรกด้วยวิธีพูดที่ทำให้คุณรู้สึกว่า เออแฮะ น่าไป

หรือ A diplomat is a man who always remembers a woman’s birthday but never her age. = นักการทูตเป็นผู้ชายที่จำวันเกิดของผู้หญิงได้เสมอแต่ไม่เคยจำอายุของเธอได้

หรือ A diplomat is a man who thinks twice before he says nothing. = นักการทูตคือคนที่คิดหน้าคิดหลังก่อนที่จะไม่พูดอะไรเลย

กระทรวงการต่างประเทศไทยก็มีเพลง “บัวแก้ว” ซึ่งกล่าวถึงความอดทน อดกลั้น ไม่แสดงความขุ่นเคืองออกมาให้คนอื่นเห็น

โดยรวมอาจพอสรุปได้ว่านักการทูตที่ดีควรมีอารมณ์นิ่ง คิดก่อนพูด ถ้าต้องพูดก็ไม่พูดจาอะไรที่รุนแรงหรือทำร้ายความรู้สึกผู้อื่น ถ้าจะด่าใครก็ใช้วาทศิลป์ชนิดที่ผู้โดนด่าต้องกลับเอาไปไตร่ตรองต่อที่บ้านแล้วค่อยคิดได้ว่า เฮ้ย มันด่าเรานี่หว่าา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *