ประวัติย่อวิทยากร

นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี เข้ารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศของไทยเมื่อปี พ.ศ. 2535 และเกษียณอายุราชการเมื่อปี พ.ศ. 2562

ตำแหน่งสุดท้ายคือเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำฮังการี บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา สาธารณรัฐโครเอเชีย และมอนเตเนโกร

ก่อนหน้านั้นเป็นอธิบดีกรมอาเซียน เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง รองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ และอัครราชทูตและรองผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก อีกทั้งเป็นมือเขียนสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษของกระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่เริ่มชีวิตราชการ

จบการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทรัฐศาสตร์จาก University of California, Los Angeles (UCLA) และผ่าน qualifying exam ปริญญาเอกด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ University of Southern California (USC) ด้วยคะแนนดีเด่นในวิชาแกน

ได้รับโล่เกียรติยศประเภทศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รางวัลข้าราชการดีเด่น สำนักงาน ก.พ. ทุนเล่าเรียนจากมหาวิทยาลัย USC และทุนภูมิพล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ที่ 1 (สาย มธ. 2) และสอบเข้ากระทรวงการต่างประเทศได้ที่ 1 ของรุ่น

ส่วนตัวเป็นนักการทูตได้อะไรบ้าง

ได้เข้าพิธีกับกองทหารเกียรติยศก่อนเดินเข้าทำเนียบประธานาธิบดีฮังการีเพื่อยื่นพระราชสาส์น

ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

มีโอกาสได้พูดคุยกับอองซานซูจีระหว่างพักการประชุม และได้สัมผัสถึง charisma ของท่าน

ได้เขียนสุนทรพจน์ให้อดีตนายกอานันท์ ปันยารชุนในหลายโอกาส

ได้รู้สึกว่านักการทูตก็ถูกมองเป็นเซเล็บได้เหมือนกัน ระหว่างการประชุมเอเปคที่ชิลี

ได้เป็นหัวหน้าทีมสารัตถะเมื่อไทยเป็นประธานและเจ้าภาพเอเปคในปี ค.ศ. 2003

ได้จับมือกับประธานาธิบดี Bill Clinton ในการประชุมผู้นำเอเปคที่ Blake Island รัฐวอชิงตัน